šarvininkas

šarvininkas
1 šárvininkas (-inykas; N, M) sm. (1) K, Rtr, FrnW965, NdŽ, , šarviniñkas (-inỹkas DP118, FrnW965) (2) NdŽ 1. Q642, Sut, N, K, M, L, Rtr, NdŽ, šarvų, ginklų dirbėjas, pardavėjas: Kardininkai, patrankininkai, šarvininkai dirbo meniškus ginklus ir karių aprangą MLTEIII64. 2. SPII43, SE63,65, H, R, 216,232, MP117,118, Krz126, Sut, I, N, K, FrnW965, NdŽ, istor. šarvuotas karys: Jo šarvinykai negalės gintisi BBJer51,3. Kada sylingas šarvinykas sergt palacių savo, tada pakajuj yra jo daiktai VlnE49, BPI291. Šarvinỹkas galingas bu[v]o velinas, kuris ... turėjo savo valdžioj visą pasaulį DP120. Stipras šarvinykas sergti namus savo A.Baran. Niekas negali įeit namuosna šarvinyko ir sūdus jo išgaut, jeigu pirm nesurištų šarvinyko Ch1Mr3,27. ^ Ubagystė tave užspeis kaip pėstininkas ir pristokimas kaip šarvininkas CII619.I fechtuotojas, kovotojas. 3. LL137 šarvuotas laivas, šarvuotis. 4. LL137 žinduolis šarvuotis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • šarvininkas — 2 šarvininkas ( inykas) sm. (1), šarviniñkas ( inỹkas) (2) šarvo, kraičio vežėjas, kraitvežys: Šarvinỹkai atvažiavo šarvo vežt Smn. Šarvinykai neturi kuo išsivaduot stalo Dkš. Tik tilvikai šarvinỹkai kraičių atvažiavo (d.) Prn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ubagystė — ×ubagỹstė sf. (2) K, NdŽ 1. DK129, PK234, H, K, M, Yl, Tl, Klt, Aln, Ant, Kp, Vvr, Žeml elgetystė, neturtas, skurdas: Ponas atvedė juos ant ubagỹstės J. Ir todėlei visa jūsų gaspadorystė tikt viena ubagystė K.Donel1. Negudinkias miegpuvauti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”